C Programlamaya Giriş – II

C Programlamaya Giriş – II

30

İlk yazımızı okumadıysanız aşağıdaki linki okuduktan sonra bu yazımızla okumaya devam edebilirsiniz:

http://www.bosbatarya.com/c-programlamaya-giris-i/

Temel olarak arayüze aşina olduğumuza göre kodlarımızı incelemeye başlayabiliriz. Her ne kadar basit bir program olarak gözükse de C’nin çok önemli birkaç özelliğini tanımış olacağız. Programımızda “/*……*/” yapısı görülmektedir. Bu işaretler arasına istediğiniz satır kadar yorumlarınızı yazabilirsiniz. Aynı zamanda “//” yapısını kullanarak tek satır yorum yazabilirsiniz. Yorumlar yazmak, okunurluğu artırmak amacıyla özellikle uzun programlarda kullandığımız bir özelliktir. Yorum satırlarında derleyici hiçbir işlem yapmaz çünkü C derleyicileri bu satırları yorum olarak görür ve derlemeden atlar. Dolayısıyla, yorum satırları için makine diline çevrilmiş kodlar oluşturulmaz.

Program yazarken yorum koymayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Çünkü karmakarışık yazılmış spagetti diye adlandırdığımız kod yazmak tamamen baş belasıdır. Bunun yerine hem daha sonra kendi yazdığınız kodları okuduğunuzda anlamanızı hem de bu programı okuyan diğer insanların yazdığınız programı anlamasını sağlar. Böylece daha büyük programların yönetimini daha kolay sağlayabilirsiniz. Yorum yazarken dikkat edilmesi gereken her yere yorum yazmak değildir. Gerekli yerlere açıklayıcı şeklide yorum koymaktır. Eğer fazla yorum satırı koyarsanız bu sefer de okumakta güçlük çekebilirsiniz. Bu yüzden yorum satırı yazarken dikkatlice, az ve öz şekilde kullanmak gerekir. Genelde yorum satırında yapılan en büyük hata /* yazdıktan sonra sonuna */ yazmayı unutmak veya /* yazmaktır.

#include <stdio.h> ifadesi C önişlemcisine bir emir göndermektedir. # işaretiyle başlayan satırlar, program derlenmeden önce önişlemci tarafından işlenirler. Bu satır, önişlemciye standart giriş/çıkış öncü dosyasının içeriğini programa eklemesini söyler. Bu öncü dosya, derleyicinin bu dosya içerisinde bulunan printf gibi standart giriş/çıkış fonksiyonlarını derlerken kullanacağı bilgi ve bildirimleri içerir. Öncü dosya ayrıca, derleyicinin kütüphane içerisindeki fonksiyonu çağrılarının doğru yapılıp yapılmadığını anlamasında yardımcı olan bilgiler içerir.

Düzgün program yazmak istiyorsak bu tarz standart kütüphaneleri eklemek programımızın stabil ve hızlı çalışmasını sağlayacağı için önem arz etmektedir. Fakat bu tarz standart kütüphaneler kullanıldığı programlara göre eklenmelidir. Bu sayede, derleyici, hataları derleme anında bulabilecektir. Aksi takdirde, hatalar programın çalıştırıldığı anda ortaya çıkar. Bu tür hataların düzeltilmesi oldukça güç olur.

int main() ifadesi her C programının bir parçasıdır. main(ana, temel) kelimesinden sonraki parantezler main’in fonksiyon adı verilen program oluşturma bloklarından biri olduğu anlamına gelir. C programları bir veya birden fazla fonksiyon içerebilir ANCAK bunlardan biri MUTLAKA main olmalıdır. Çünkü, C’de her program main fonksiyonunu çalıştırarak başlar.

Küme parantezi, {, her fonksiyonun gövdesinin başına yazılır. Diğer küme parantezi, }, ise her fonksiyonun sonuna yazılmalıdır. Bu iki parantez arasında kalan program parçacığına scope (blok, faaliyet alanı) adı verilir.  Scope’lara çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bu Scope’lar kodların nereye ait olduğunu belirtmektedir. Bu yüzden Scope kullanırken dikkatli olmalısınız.

Her fonksiyondan sonra fonksiyonu anlatan bir yorum satırı eklemek fonksiyonları kolayca okumamızı sağlar. Böylece büyük programları okurken biraz daha kolay okuyabilir ve anlamlandırabiliriz.

printf(“C Programlama diline hoş geldiniz\n”) ifadesi bilgisayara bir iş yaptırır. Yaptırdığı iş, iki tırnak arasındaki karakterleri ekrana yazdırıp yeni satıra geçmektir. \n ifadesi new line kelimesinin ilk harfinden gelmekte olup yeni satır anlamına gelmektedir. Yazdırılacak karakterlerin tümüne string (karakter dizesi), message(mesaj) ya da literal(hazır bilgi) denir. printf, parantezler içindeki argument (bağımsız eleman/değişken) ve noktalı virgülden oluşan bu satıra statement(ifade, durum) denir. HER İFADE NOKTALI VİRGÜL İLE BİTMELİDİR (Noktalı virgüle satır sonlandırıcı da denir).

Az önceki printf ifadesindeki tırnak işaretleri arasındaki karakterler aynen ekrana yazdırılır. Ancak dikkat ettiyseniz \n ifadesi ekrana yazdırılmadı. Ters bölü (\), out character(çıkış karakteri) olarak adlandırılır ve printf’in farklı bir iş yapması gerektiğini bildirir. printf, ters bölü işareti ile karşılaşınca bu işaretten sonraki karaktere bakar ve bu karaktere göre bazı özel işler yapar. Ters bölü işareti (\) ve bu işaretten sonra gelen karaktere çıkış sırası denir.

Üçüncü yazımızla aşağıdaki linkten devam edebilirsiniz:

http://www.bosbatarya.com/c-programlamaya-giris-iii/

Leave A Reply

Your email address will not be published.