Bilgisayar Nedir Ve Hangi Bileşenlerden Oluşmaktadır?

Bilgisayar Nedir Ve Hangi Bileşenlerden Oluşmaktadır?

56

Günümüzde neredeyse her alanda bulunan bilgisayarların, izlediğimiz filmlerdeki gerçek olmayan sahneleri nasıl gerçekmiş gibi gösterebildiğini veya dünyanın bir ucundaki insanlarla görüntülü konuşabilmemizi sağlayabilmesi gerçekten şaşılasıdır. Bu yazımızda hayatımızı kolaylaştıran, bu kadar çok görevleri yapabilen bir bilgisayar nedir ve temel olarak hangi birimlerden oluştuğunu  anlatacağız.

Bilgisayarlar, hesaplamaları ve mantıksal kararlar vermeyi insanlardan milyonlarca hatta milyarlarca kez hızlı yapabilme yeteneğine sahiptirler. Bilgisayarlar, bilgisayar programı adı verilen bir dizi komutla verileri(bilgileri) işlerler. Bilgisayar programcıları tarafından yazılan bu programlar, bilgisayarın işlemler yapabilmesini sağlar.

Bilgisayarların iç yapısını incelediğimizde fiziksel yapıları farklı olmalarına rağmen genellikle temel olarak altı mantıksal kısma ayrılmaktadır.

  1. Giriş ünitesi (Input Unit): Bu bölüm, bilgisayarın dış dünya ile haberleştiği kısımdır. Giriş ünitesi, çeşitli giriş cihazlarından veri ve bilgisayar programları alır ve diğer birimlerin kullanımına sunar. Böylece bilgi işlenmeye hazır hale gelir. Örnek verecek olursak, bir AVM’nin mal kabul bölümüdür.
  2. Çıkış Ünitesi (Output Unit): Çıkış ünitesi, bilgisayardan bilgilerin alındığı kısımdır. Bu ünite, işlenmiş bilgiyi bilgisayardan alır ve kullanıcıya uygun hale getirerek çıkış cihazlarına gönderir. Örnek verecek olursak, bir AVM’nin satış mağazalarıdır. Satacağınız ürün hakkında müşteriye istediği bilgileri verirsiniz.
  3. Hafıza Birimi (Primary Memory): Bu kısım, bilgisayarın düşük kapasiteli (Bilgisayarların geçici veri depoladıkları RAM (Read Access Memory) bölümünden bahsetmekteyiz. Birincil depolama alanı olarak adlandırlır. Düşük kapasiteli dememizin sebebi hard disklerle karşılaştırılmasından dolayıdır.) ancak hızlı erişimli depolama kısmıdır. Giriş birimlerinden girilen bilgiyi saklayarak, işleme sırasında ihtiyaç duyulduğunda bu bilgilerin hızlı bir şekilde kullanıma hazırlanmasını sağlar. Hafıza ünitesi ayrıca, işlenmiş bilgiyi çıkış cihazlarına gönderene kadar saklamakla görevlidir. Hafıza bölümü genellikle hafıza ya da birincil hafıza olarak adlandırılır. Örnek verecek olursak, bir AVM’nin kasasıdır. Paranın hızlı giriş çıkışlarının yaşandığı ve küçük yer kaplayan en önemli birimlerinden biridir.
  4. Aritmetik Mantık Ünitesi (Arithmetic Logic Unit): Bu kısım bilgisayarın üretim kısmıdır. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemlerin yapılmasından sorumludur. Hafıza ünitesinden iki elemanı karşılaştırma ve bu elemanların eşit olup olmadıklarına karar verme gibi görevleri de yapar. Örnek verecek olursak, bir AVM’de bulunan dükkanın gün sonundaki Z raporudur. Neyden ne kadar kullanılmış, ne kadar satış yapılmış gibi hesaplar yapılır.
  5. Merkezi İşlem Birimi (Central Process Unit): Bilgisayarın yönetici kısmıdır. Bilgisayarın koordinasyonundan ve diğer kısımlarının çalışmasının denetlenmesinden sorumludur. CPU, giriş ünitesine bilgilerin hafızaya aktarılacağını, ALU’ya hafızadaki bilgilerin işlemlerde kullanılacağını, çıkış ünitesine hafızadaki bilgilerin belirli çıkış cihazlarına gönderileceğini söyler. Örnek verecek olursak, bir AVM’nin genel koordinatörüdür.
  6. İkincil Depolama Ünitesi (Secondary Memory): Bu kısım yüksek kapasiteli depolama kısmıdır ve bilgiler burada daha uzun süreyle ( hatta kalıcı) tutulurlar. Programlar ya da diğer üniteler tarafından faal olarak kullanılmayan veriler, normal olarak ikincil depolama cihazlarında (diskler) saklanırlar. Böylece bilgiler saatler, günler, aylar ya da yıllar sonra yeniden ihtiyaç duyuldukları anda kullanılabilir durumda bulunurlar. İkincil depolama ünitesindeki bilgilere ulaşma zamanı, birincil depolama ünitesindeki bilgilere ulaşma zamanından daha fazladır. İkincil depolama ünitelerinin birim maliyeti, birincil depolama ünitelerinin birim maliyetinden daha ucuzdur. Kısacası hız maliyet anlamına gelmektedir. Bir birim ne kadar hızlı çalışıyorsa maliyeti o kadar artmaktadır. Bu durumun istisnai durumları söz konusu olabilir. Örnek verecek olursak, bir AVM’nin stok deposudur. Burası dolarsa gelen ürünlere ne olacağı belli değildir.

NOT:  Bilgisayarlarda ekranı yönetebilmek için ekran kartı bulunmaktadır. Bu kart, bilgisayarın içinde bulunan yardımcı birimdir. Oyun oynama durumu söz konusu ise bu birimin olabildiğince iyi olması gerekir.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.