Basit C Programları – İki Tam Sayının Toplamını Hesaplayan Program – I

Basit C Programları - İki Tam Sayının Toplamını Hesaplayan Program - I

38

Bir C programlama dilini kullanarak ekrana çıktı vermeyi öğrenmiştik ancak peki kullanıcıdan nasıl bilgi alacağız? Bu yazımızda ekrana çıktı veren printf fonksiyonunda kullanabileceğimiz terimleri ve scanf ile kullanıcıdan nasıl bilgi alabileceğimizi anlatacağız.

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki kodları çalıştırdığınızda processor error alabilirsiniz. Bunun sebebi scanf fonksiyonundan kaynaklanmaktadır. Bunun çözümü için;

Visual studio ekranından Debug -> Proje_ismi Properties tıklıyoruz.

Ardından Configuration Properties -> C/C++ -> Preprocessor seçiyoruz. Çıkan kısımda Preprocessor Definitions kısmına _CRT_SECURE_NO_WARNINGS yazısını yazdıktan sonra OK diyoruz. Böylece scanf’den dolayı oluşan hatayı gidermiş oluruz.

main fonksiyonu içerisindeki int ilkSayi, ikinciSayi, toplam; ifadesine decleration(bildirim) denir. ilkSayi, ikinciSayi ve toplam, değişkenlerin isimleridir. Değişkenler, programın kullanabileceği bir değerin saklanacağı hafıza konumlarıdır. Bu bildirim, tanımlanan değişkenlerin int tipinde olacağını yani 5, 24, -12, 0, 44322 gibi tamsayı değerlerini tutacağını belirtmektedir. Değişkenlerin programda kullanılabilmesi için değişkenler bir isim ve değişken tipiyle, main fonksiyonunun başladığını belirten küme işaretinden, {, hemen sonra bildirilmiştir. Bu değişkenler, main fonksiyonu içerisinde kullanılabilirken main fonksiyonunun dışında bir anlam ifade etmediği için kullanılamazlar. Buna local variable(yerel değişken) adı verilir. Eğer #include altında kullanırsanız bu tanıtıcılar main.c dosyasının her yerinde tanımlanmış olur. Buna global variable(genel değişken) adı verilir.

C’de değişken ismi verirken büyük-küçük harflere dikkat etmemiz gerekir. Çünkü cile C1 farklı tanıtıcılardır. Burada önemli bir nokta olarak bahsetmek gerekirse küçük harf kullanılması gereken yerde büyük harf kullanma hatasına düşebilirsiniz. Mesela, main yerine Main yazmak gibi.

C’de int tipinden başka veri tipleri de vardır. Bu veri tiplerini ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Aynı tipte değişkenler tek bir bildirim sayesinde bildirilebilirler. Kodun okunurluluğunu artırmak açısından virgülden sonra bir boşluk bırakabilirsiniz. Aynı zamanda, bildirimleri 3 ayrı bildirim şeklinde yazabilirsiniz ancak az önce yaptığımız bildirim daha uygundur.

C’de değişken isimleri geçerli identifier(tanıtıcı)‘lardan biri olabilir. Tanıtıcılar, büyük-küçük harf, rakam ve alt çizgi karakterlerinin dizisidir. Ancak bu diziler rakamla başlayamaz. Bir tanıtıcı, istenen uzunlukta olabilir ancak ANSI(American National Standard Institude) C standardındaki derleyiciler açısından yalnızca ilk 31 karakter önemlidir. Tavsiye olarak, anlamlı değişken isimleri kullanmanız programınızda daha az yorum satırı kullanmanızı sağlar.

Basit bir değişken olarak kullanılacak tanıtıcılar küçük harfle başlaması gerekir. Çünkü ileride büyük harfle başlayacak ya da tüm harfleri büyük olan, özel öneme sahip değişkenlerden bahsedeceğiz. Birçok kelimeden oluşan değişken isimleri, programı daha okunabilir yapar. Ancak kelimeleri birleşik yazmaktan kaçınmanızı salık veririz. Bunun yerine, kelimeler arasında alt çizgi kullanabilirsiniz. Eğer kelimeleri birleşik yazmak istiyorsanız, ikinci kelimeden sonrasını büyük harfle başlatmanız okunurluğu artıracaktır. Örneklersek toplamdeger yerine toplam_deger ya da toplamDeger yazabilirsiniz.

Programda yapılan yazım hataları, derleyici bir ifadeyi tanıyamadığında gerçekleşir. Derleyici, bir hata mesajı oluşturarak programcıya yanlış ifadeleri düzeltmesi gerektiğini söyler. Yazım hataları dilin yanlış kullanılması sebebiyle meydana gelir. Yazım hatalarına derleme hataları ya da derlenme zamanı hataları da denir.

Genelde yazım hatları değişken bildirimlerini çalıştırılabilir ifadelerden sonra yapmaktan kaynaklanmaktadır. Burda dikkatimizi artırabilmek açısından bildirimlerle, çalıştırılabilir ifadeler arasında boş bir satır bırakmak bildirimlerin sona erdiğini vurgulayarak sağlayabiliriz.

İkinci yazımızla aşağıdaki linkten okumaya devam edebilirsiniz:

http://www.bosbatarya.com/basit-c-programl…layan-program-ii/

Leave A Reply

Your email address will not be published.